Bröstförstoring

Bröstförstoring Stockholm
Skönhetsoperationer av olika slag är idag vanligt förekommande och kan förändra livet i positiv riktning för både män och kvinnor. En av de mest populära skönhetsoperationerna bland kvinnor är bröstförstoring. Ingreppet kan både göra brösten större och ge dem en förbättrad form. I samband med förstoringen kan man även välja att genomföra ett bröstlyft, en annan typ av ingrepp. Idag har man en god kunskap om bröstförstoring och metoderna vid ingreppen har utvecklats. Det är både säkert och ger mycket goda resultat om man vänder sig till en seriös och erfaren klinik. Du hittar våra duktiga plastikkirurger i Stockholm.

Skonhetsoperation

För vem lämpar sig bröstförstoring?

Om du känner dig missnöjd över dina bröst, dess storlek eller form kan det vara lämpligt med en bröstoperation. Du kan diskutera dina önskemål med kirurgen på kliniken och få rådgivning om vilken form och storlek som passar dig bäst. Innan du bestämmer dig för att operera brösten är det bra att reflektera över vad anledningen till operationen är. En bröstförstoring löser inte djupa problem med exempelvis självkänsla. Däremot kan en förstoring av brösten få dig att känna dig mer kvinnlig och attraktiv, och det kan upplevas som att kläderna sitter bättre. Många som har små, platta eller hängiga bröst upplever en stor positiv skillnad efter en förstoring.

Hur går det till?

När du har bestämt dig för att genomföra en förstoring av brösten är det viktigt att du har en god kännedom om själva proceduren och allt runt omkring. Du behöver även ha ett gott hälsotillstånd som tillåter den här typen av ingrepp. Allt detta kommer den seriösa kliniken att gå igenom tillsammans med dig. Kunskapen om bröstförstoringar är idag stor. Det finns många olika operationsmetoder som gör ingreppen både smärtfria och säkra, och återhämtningen efter operationen är idag inte alls lika lång och smärtsam som den varit tidigare. Implantaten som man opererar in vid en bröstförstoring kan bestå av silikon eller koksalt, och själva ingreppet sker genom att man lägger in implantaten i antingen armhålan, bröstvecket eller bröstvårtan. Vilken implantatsform du väljer beror till stor del på vilka fysiska förutsättningar du har. Din kroppstyp och kroppsbyggnad är avgörande för exempelvis storleken på implantaten, och för att det ska se så naturligt ut som möjligt. Man går noga igenom olika alternativ innan några beslut tas och själva operationen genomförs.

 

När du ska välja klinik

Det är viktigt att vara noggrann vid val av klinik. Det finns idag många ytterst kompetenta kirurger, men du kan även ha oturen att stöta på någon som inte är lika seriös. Om du väljer att göra en bröstförstoring Stockholm kan du hitta kirurgi i världsklass där kompetens och kvalitet på behandlingar ligger i fokus. Det är avgörande att du som kund känner dig trygg med både kliniken och den person som ska genomföra ingreppet. En bra klinik kan lämna goda referenser och möter dig som kund utifrån dina behov och önskemål. Prata gärna med andra som har tagit hjälp av kliniken för att få en samlad bild av kompetensen. Du som kund kan och bör ställa höga krav på den klinik som du väljer att vända dig till, både med hänsyn taget till erfarenhet, kvalitet på metoder och material samt bemötande. Kolla även upp vad som gäller efter ingreppet, exempelvis om du har möjlighet att komma på återbesök och efterkontroller samt vilka eventuella garantier som ingår.

Bra kandidater för kirurgi
Kirurgin och skönhetsingreppen i Sverige håller i regel en mycket hög standard, men det gäller att vara noggrann vid val av klinik. Man kan idag genomföra många olika ingrepp för att förbättra utseendet på olika vis och på så sätt förstärka de redan vackra drag som man har. Populära ingrepp inom den kosmetiska kirurgin är exempelvis förstoring och lyft av brösten. Du kan genomföra olika typer av behandlingar och ingrepp för att få den drömkropp du längtar efter.

Vilka fördelar finns det och för vem passar ingreppen?

Det finns flera fördelar med att genomföra bröstförstoring och/eller bröstlyft. Den största fördelen är förstås att man får den kropp man drömmer om, mår bättre och känner sig mer attraktiv. Många som genomfört den här typen av ingrepp upplever att man blir mer social och trivs bättre ute bland människor i olika sociala sammanhang. Ingreppen passar alla vuxna kvinnor som vill förändra sitt utseende, och som inte har några fysiska hinder att genomföra operationen. Man bör förstås noggrant fundera igenom varför man vill göra det och vad det betyder för en själv. Så snart kroppen är färdigväxt kan man utan några hinder genomföra ingrepp som bröstförstoring, bröstförminskning och bröstlyst. Många kvinnor som har fött barn upplever att brösten blivit tyngre och förlorat sin form. Då kan det passa utmärkt att genomföra ett lyft eller en förstoring av brösten för att de ska återfå den tidigare formen, eller till och med få en ännu bättre form än man tidigare upplevde.

Vilka risker finns?

Alla typer av ingrepp och operationer, stora som små, innebär någon form av risk som exempelvis infektioner eller olika typer av komplikationer. Genom att anlita en seriös och erfaren klinik som genomför ingreppen med noggrannhet och bra rutiner minskar man riskerna. Faktorer som hygien är viktigt, både före, under och efter operationen. Det är även viktigt att man följer de skötselråd och direktiv som man får i samband med operationen, exempelvis hur länge efteråt man behöver undvika träning och tunga lyft. Ärrbildningar är omöjliga att undvika helt, men idag är teknikerna så utvecklade att ärren knappt syns. Den klinik du vänder dig till hjälper till att svara på frågor och informerar om allt du behöver veta i samband med ingreppet.

Bröstförstoring implantat

Bröstförstoring är en oerhört vanlig och populär operation för att förbättra utseendet och öka möjligheterna till att trivas mer med sig själv. Idag är metoderna och teknikerna så utvecklade att de nya brösten ser naturliga ut och risken för komplikationer är mycket små. Fördelarna är många och vänder man sig till en professionell och seriös klinik når man gott resultat efter ingreppet. Det finns flera olika metoder och implantat att välja mellan, för att hitta den lösning som passar bäst. De två materialen man jobbar med när man förstorar brösten är silikon och koksaltlösning. De skiljer sig åt något när det kommer till bland annat egenskaper. Till viss del handlar det om en smaksak vilken typ av implantat man väljer, silikonimplantat eller koksaltsimplantat. Det handlar även om de egna fysiska förutsättningarna och önskemålen man har.

Olika typer av implantat

När man ska genomföra en bröstförstoring och vänder sig till en klinik börjar man med att diskutera vilka behov och önskemål man har. Kirurgen berättar mer om vilka alternativ som finns och tillsammans kommer man fram till den lösning som passar bäst. Man behöver exempelvis ta beslut om det ska genomföras en förstoring av brösten eller en bröstförstoring i kombination med ett bröstlyft. Det diskuteras även vilken typ av implantat som passar bäst, hur ingreppet ska gå till och vilken storlek som passar kundens önskemål samtidigt som det är realistiskt och passar kroppstyp och storlek. De implantat man kan välja mellan är silikonimplantat och koksaltsimplantat. Priset kan skilja sig åt, oftast är koksaltsimplantat billigare. Man ska dock inte låsa sig vid prisbilden, utan se till slutresultatet och vilken typ av implantat som ger det resultat man är ute efter.

Skillnader mellan olika bröstimplantat

Det finns vissa skillnader mellan implantaten och de har sina olika fördelar. Skillnaderna består av innehåll, form, yta, storlek och konsistens. Även prismässigt kan det finnas en viss skillnad. Implantat av koksaltlösning kan i regel vara något billigare än silikonimplantat. Själva implantatet, oavsett innehåll, ser ut som en påse och det är alltså innehållet som skiljer sig åt. Antingen är det saltvatten (benämns som koksalt, eller koksaltlösning) eller så är det silikonmassa som fyller påsen. Konsistensen i silikonimplantat kan skilja sig åt. Beroende på konsistensen i silikonet får man olika grad av fasthet. Ju lösare implantatsinnehåll desto mer rörligt blir det. Det betyder bland annat att innehållet sjunker mot botten när man står och mot sidorna när man ligger – precis som naturliga bröst. Det är en kombination av de personliga önskemålen och kroppens förutsättningar som avgör vilken typ av implantat man bör välja, och beslutet tas tillsammans med den erfarna kirurgen. För en kvinna som innan operationen har en viss volym på brösten behöver det inte spela någon större roll vilken konsistens implantatet har.

Silikon implantat rund Silikon implantat rund Silikon implantat rund

Koksaltsimplantat innehåller saltvatten, vilket är en naturlig del av den egna kroppen. Skulle implantatet brista (vilket inte är en särskilt stor risk med dagens metoder och material) kommer innehållet att rinna ut och tas upp av kroppen utan att man tar skada. Om silikonimplantatet skadas resulterar det i en tyst ruptur då det behåller sin ursprungliga form. Flytande silikon används inte längre och skulle implantatet delas på mitten kommer innehållet fortfarande hänga ihop som en enda massa.

BOKA EN GRATIS KONSULTATION